Artikeln publicerades 31 augusti 2021

Privat utförare tar över äldreboendet

Från och med onsdag 1 september kommer omsorgsföretaget Förenade Care att ta över driften av Vaxholms särskilda boende, äldreboendet på Borgmästaregården, Framnäshagen och Cyrillus.

I november 2018 tog Vaxholms stad tillfälligt över driften i egen regi sedan ett tidigare vårdgivarföretag inte fått tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg. Inriktningen har hela tiden varit att åter lägga ut verksamheten på entreprenad.

Efter en upphandlingsprocess och efter att ha fått tillstånd från IVO, tar Förenade Care nu som planerat över driften av Vaxholms säbo, äldreboende, med start klockan 07.00 onsdag 1 september.

– Vi har haft en fin dialog med dem och en smidig övergång och nu känns det jättebra att lämna över driften till Förenade Care, säger Camilla Lundholm, avdelningschef på socialförvaltningen.

Inga stora förändringar

Att företaget tar över driften ska inte innebära några stora förändringar för de boende. I avtalet har företaget lovat att hålla samma bemanningsgrad som tidigare. All personal som arbetar på boendet är erbjudna att få stanna kvar på sina jobb, vilket de allra flesta tackat ja till. Det blir alltså samma personal som de boende kommer att möta men med en ny ledning.

Förutom en rad kvalifikationer för att bedriva äldreomsorg så ska företaget enligt avtalet också erbjuda en rad aktiviteter för de boende, bland annat utevistelse och möjlighet för de äldre att åka tillsammans med personal på en specialutformad cykel.

På Vaxholms särskilda boende finns idag 83 platser fördelade på tre byggnader; Borgmästaregården, Framnäshagen och Cyrillus.

Vaxholms hemtjänst kommer även i fortsättningen att drivas i kommunens egen regi.