Artikeln publicerades 23 november 2020

Publiktak på åtta personer införs i Stockholms län

På tidag 24 november införs en gräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen belsutade det idag och det gäller i Stockholms län. Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare.

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020. Länsstyrelsen Stockholms beslut innebär att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det här beslutet.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen har tagit sitt beslut i samråd med landets alla länsstyrelser och i dialog med Region Stockholms smittskyddsläkare, som inkommit med en hemställan. Beslutet är fattat mot bakgrund av det rådande smittläget av covid-19 i länet.

Beslutet gäller tillsvidare, men utvärderas löpande tillsammans med smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Ta del av beslutet på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.