Artikeln publicerades 2 februari 2023

Rådgivningsmöte kring bygglov

Från och med februari kan du boka personligt rådgivningsmöte för att få svar på dina frågor kring bygglov. Det går också, liksom tidigare, att ringa eller skicka frågor via e-post.

Det uppstår ofta frågor när man planerar att bygga nytt eller göra förändringar i sitt boende. De flesta svaren finns samlade på www.vaxholm.se, under ”bygga nytt, ändra eller riva”.

Från och med februari kan du också boka ett personligt rådgivningsmöte med en handläggare på bygglovsenheten. De bokningsbara tiderna, varannan torsdag, 16/2 och 2/3, vänder sig till dig som ska bygga om eller bygga nytt. Fler datum läggs ut på Bygga nytt, ändra eller riva - Rådgivning löpande.

För att boka en tid mejla till bygglov@vaxholm.se. Skicka med fastighetsbeteckning eller adress, presentation av vilken eller vilka åtgärder som önskas göras, karta, skiss och förklaring till vad du vill göra och grundfrågorna du vill ha hjälp med.

Har du redan har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare i stället.

Du kan också kontakta bygglovsenheten via e-post: bygglov@vaxholm.se eller via telefonrådgivning, telefontid: måndagar klockan 12:30–14:30 och torsdagar klockan 09:30–11:30, telefon 08-541 709 70.

Vid varje kontakt behöver du ange fastighetsbeteckning eller adress. Frågor om pågående ärenden eller väntetider besvaras inte under telefontiden.