Artikeln publicerades 24 oktober 2019

Redo för vinterväghållning

Vintern är på väg. Så snart snödjupet är fyra centimeter djupt inleds snöröjningen i Vaxholm.

Men vad är det egentligen som gäller vid vinterväghållning och vem ansvarar för vad?

Trafikverket ansvarar för väghållningen på den mest trafikerade vägen, väg 274, som går genom flera av våra öar. De flesta andra trafikerade vägar, trottoarer, gång- och cykelbanor ansvarar Vaxholms stad för.

Det finns också ett stort antal gator och vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar. På egen mark är det alltid fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.