Artikeln publicerades 2 november 2020

Redo för vinterväghållning

November är här och snart blir det vinterväglag igen. Så snart snödjupet är fyra centimeter djupt inleds snöröjningen i Vaxholm.

Trafikverket ansvarar för väghållningen på den mest trafikerade vägen, väg 274, som går genom flera av våra öar. De flesta andra trafikerade vägar, trottoarer, gång- och cykelbanor ansvarar Vaxholms stad för.

Det finns också ett stort antal gator och vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar. På egen mark är det alltid fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.