Artikeln publicerades 24 april 2020

Reducerad taxa för upplåtelse av allmän platsmark

Den pågående pandemin medför stora svårigheter för näringslivet på lokal och nationell nivå. Med anledning av det har stödåtgärder för att underlätta för företag i Vaxholm tagits fram. Vid senaste mötet i kommunfumäktige beslutades om tillfällig reducering av taxan för upplåtelse av allmän platsmark.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att inga avgifter ska tas ut för upplåtelse av allmän platsmark avseende utserveringar från 2020-03-30 till och med 2020-04-30.

Beslutet ger därmed en retroaktiv verkan för lokala företag. Denna stödåtgärd görs för att underlätta för hotell- och restaurangbranschen i kommunen och utgör ett tillägg till de nationella insatserna som görs för lokalt näringsliv.

Här kan du läsa om stödinsatser för lokala näringslivet som tidigare kommunicerats.

Beslutet togs i kommunfullmäktiges möte måndag 20 april och här kan du läsa protokollet

Här kan du i efterhand se mötet som sändes live