Artikeln publicerades 9 december 2020

Rekommendationer för jul- och nyårsfirande

Från och med den 14 december skärper Folkhälsomyndigheten sina nationella föreskrifter och råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

De lokala skärpta restriktionerna i Stockholms län gäller fram till 13 december. Därefter, från 14 december, har Folkhälsomyndigheten beslutat om att de skärpta restriktionerna ska gälla i hela landet. Förutom de rekommendationer vi alla känner; stanna hemma om du känner dig sjuk, tvätta händerna, arbeta hemma och håll avstånd, så har Folkhälsomyndigheten också förtydligat hur vi bör göra för att ta ansvar och minska risken för smitta under julhelgerna.

Rekommendationer för helgerna:

Umgås bara i en mindre krets

Minska antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper. Begränsa antalet möten och gör anpassningar, till exempel för att kunna hålla avstånd. Var observant på sjukdomssymtom och var beredd på att ställa in möten med kort varsel.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt.

Fira under smittsäkra former

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för smittspridning. Om du firar jul med tomte bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång. Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa.

Res säkert

Begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Det finns risk för smitta vid möten under resans gång och på resmålet. Eventuella resor bör ske på ett smittsäkert sätt:

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Planera din resa så att du kan välja platsbokning.
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
  • Undvik avgångar med trängsel.
Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det krävas extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand och undvik tidpunkter då många vistas i affärerna. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Covidillustration och en julgran