Artikeln publicerades 26 september 2017

Restaurering av Eriksömaren

Vaxholm stad har fått bidrag från Hav- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket för att restaurera Eriksömaren på Eriksö. Intresserade föreningar och Vaxholmsbor är välkomna på informationsmöte den 9 oktober i kommunhuset.

Eriksömaren är en befintlig våtmark som har ett strategiskt läge i gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Restaurering av våtmarken är lämplig för att kunna ta hand om dagvatten och rena vattnet innan det rinner ut vid Eriksö rekreationsområde.

Vaxholm stad har fått restaureringsbidrag från Hav- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket. Arbetet med att restaurera Eriksömaren kommer att påbörjas preliminärt i oktober–november i år, för att minska störningarna i flora och fauna.

Intresserade föreningar och Vaxholmsbor är varmt välkomna på informationsmöte och samtal om restaureringen. Mötet hålls i kommunhuset på Eriksövägen 27, klockan 18-19 den 9 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Ammi Wohlin, miljöstrateg

E-post: ammi.wohlin@vaxholm.se