Artikeln publicerades 15 april 2015

Rindöbor skaffar fiber

De boende har tagit saken i egna händer och etablerar ett fibernät på ön för boende och företag verksamma på ön.

I en första etapp ansluts c:a 90 hushåll runt Rindö Centrum. Syftet med projektet är att skapa ett öppet nät med låga kostnader för användarna. En förutsättning för en satsning på projektet har varit goda kontakter med kommunen om utnyttjande av kommunens mark och samarbetet med Länsstyrelsen för att förstå de bitvis snåriga bidragsreglerna. Vi siktar på att vara klara med Etapp 1 under första halvåret 2015. I arbetet ingår också planläggning av Etapp 2.

Ett öppet och stabilt nät är viktigt för att utveckla vår ö. Trots att vi bara ligger 20 kilometer från Stockholms slott är vi i fibersammanhang trots allt en glesbygd. ”Fibern ger oss ökade möjligheter att arbeta hemifrån, för oss närmare våra vänner och erbjuder även snabb information och ett större utbud av media-tjänster” säger ordföranden Kjell Hilding.

För mer information, vänligen kontakta:

Kjell Hilding, ordförande Rindö Fiber

E-post: kjell@rindofiber.se

Dan Bellander, Projektledare

dan@rindofiber.se