Artikeln publicerades 16 mars 2018

Rubrik

Ingress

Detaljplanen för Norrberget ute på ny granskning

Förslaget till ny detaljplan för Norrberget ställs ut på ny granskning 16 mars - 9 april 2018. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen fram till 9 april.

Detaljplaneförslaget är justerat utifrån allmänhetens och remissinstansernas synpunkter som inkom under den första granskningen. Samtliga handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt under ordinarie öppettider i kommunhuset på Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämnas skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast 9 april 2018. Efter 9 april kommer allmänhetens och remissinstansernas synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande som ska ligga till grund för det detaljplaneförslag som väntas antas av kommunfullmäktige i maj 2018.

Här hittar du alla handlingar, kontaktuppgifter samt mer information om hur du lämnar synpunkter Länk till annan webbplats.