Artikeln publicerades 20 november 2019

Samverkan för lägre kostnader och ökad kvalitet

Vaxholm, Nacka och Värmdö går samman för bättre arbete med gode män och förvaltare. Kommunerna har tecknat ett samverkansavtal för myndighetsutövning inom överförmynderiverksamheten. Avtalet gäller från den 1 december.

Ambitionen med samarbetsavtalet är att begränsa kostnadsutvecklingen och utveckla organisationen för att möta det ökade behovet av gode män och förvaltare. Avtalet innebär i praktiken att tjänstemän i Nacka kommun arbetar på uppdrag av både Nacka överförmyndarnämnd och Värmdö kommun och Vaxholm stads gemensamma överförmyndarnämnd.

–Att jobba tillsammans över kommungränserna är både utvecklande, kostnadseffektivt och ger bättre förutsättningar för god service. Det känns glädjande att Vaxholm medverkar i ytterligare en ny samverkan tillsammans med två starka parter, säger Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholms stad.

Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011 ett avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd där Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Verksamheten har idag en relativt begränsad omfattning.

–Om tre kommuner kan skapa bättre och billigare verksamhet för medborgarna tillsammans än var och en för sig så ska vi naturligtvis göra det. Överförmyndarverksamheten är ett bra exempel där vi kommer att lyckas med just detta, säger Fredrik Nornvall, tillförordnad kommundirektör i Värmdö kommun.

Överförmyndarnämnden i Nacka har en högre grad av digitalisering och arbetar sedan tidigare systematiskt med utveckling av service, kvalitet, verktyg och processer.

–Det är första gången vi jobbar tillsammans på det här sättet. Genom ett samverkansavtal kan vi arbeta för mindre sårbarhet i verksamheten och säkerställa ökade möjligheter att hålla jämn och hög kvalitet i alla tre kommuner över tid. Dessutom ökar vi tillgängligheten för medborgare och gode män genom att bredda nätverken med både fler personer, kunskap och erfarenheter, säger Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun.

Högre kvalitet och lägre kostnader

Avtalskommunerna har en gemensam utmaning med ökad befolkning inom gruppen äldre. Genom avtalet ökar möjligheten till att begränsa kostnadsutvecklingen och att utveckla organisationen för att möta det ökade behovet av gode män och förvaltare. Samarbetet bidrar också till en minskad sårbarhet och minskad risk för kvalitetsbrister, förenklade myndighetskontakter samt underlättar för rekrytering av nya gode män och förvaltare.

Oförändrat uppdrag

Överförmyndarnämndens arbete förändras inte, och skyldigheter och rättigheter för ställföreträdare och huvudmän kvarstår. Det nya samarbetsavtalet förändrar inga pågående uppdrag och alla uppdrag går med automatik vidare till den nya organisationen.

Samverkansavtalet sträcker sig över tre år och gäller från och med den 1 december fram till 31 december 2022.