Artikeln publicerades 14 juni 2021

Så skapar vi en trygg skolavslutning och sommar

Nu är tid för skolavslutningar där vi som kommun tillsammans med våra samverkanspartners arbetar för att allt ska ske så tryggt och säkert som möjligt. Vilka insatser gör vi för våra ungdomar? På vilket sätt kan du som förälder hjälpa till? Vilka regler gäller i år med anledning av det rådande pandemiläget?

Skolavslutning på skolorna

Skolorna har planlagt högtidliga och trivsamma skolavslut och ceremonier för eleverna. I år har man liksom föregående år tagit hänsyn till Covid-19 pandemin och vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning av virus. Läs mer om skolornas regler vid skolavslutningarna på respektive skolas hemsida. Läs om vad Folkhälsomyndigheten skriver om skolavslut.

Folkhälsomyndigheten om skolavslutning Länk till annan webbplats.

Aktiviteter under kvällen

På skolavslutningskvällen den 15 juni anordnas olika aktiviteter runt om i kommunen i samverkan med föreningar. Fritidsgården kommer vara öppen kl. 17–24 för elever på Kronängsskolan och på Lägret anordnas aktiviteter.

Massor av aktiviteter på skolavslutningsdagen – Vaxholms stad

Alkohol

För föräldrar är det en extra utmanade tid att se till att tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och köp aldrig ut. Se nederst på sidan för några tankar om hur vuxna kan bidra till att förebygga alkoholrelaterad ohälsa och alkoholrelaterade problem bland unga.

Trygga vuxna på allmänna platser

Fältassistenter, nattvandrare och polis samverkar med varandra och försöker finnas ute på platser där ungdomarna är. Tipsa gärna Polisen eller Ungdomsstödet om eventuella fester eller sammankomster.

Föräldravandring

I samhället kan man säga att det alltid finns behov av föräldrar/trygga vuxna som syns ute och kan vara till stöd när det krävs. Med det menas att man finns till hands när det är påkallat, är en fast punkt vid ”läskiga platser” men samtidigt att man inte hindrar ungdomars normala sociala liv och möten och på så sätt har en negativ påverkan. Varje vuxen som är ute och går en kväll kan vara en trygg punkt i miljön. Vi uppmuntrar vi till nattvandring under juni, juli och augusti. Vill du nattvandra? Gå med i Facebook-gruppen Nattvandrarna Vaxholm för att hitta andra att vandra med.

Hur kan du som förälder agera beträffande alkohol?

Var tydlig med att du inte accepterar alkoholkonsumtion bland minderåriga ungdomar men förmedla samtidigt att de viktigaste är att din ungdom alltid kan ringa hem och söka hjälp, även när ungdomen har brutit sina löften.

Gör en alternativ aktivitet, något ni tycker är roligt, tillsammans med din ungdom under kvällar då det är känt att mycket alkohol förekommer bland unga, exempelvis vid skolavslut.

Prata ihop er med kompisars föräldrar. Det är lättare och mer effektivt att ha en gemensam plan och agenda. Det ger också mer information om vad som är på gång.

Har du kännedom om langning eller otrygga fester där minderåriga dricker alkohol, kontakta polis eller kommunens ungdomskoordinatorer/Ungt Fokus

Kontakt med polisen eller kommunen:

  • Tipsa polisen på telefon 114 14 eller registrator.polisen@stockholms.se
  • Polisen vid pågående brott, ring telefon 112
  • Ungdomsstödet/fält, ungdomsstodet@vaxholm.se, telefon 08-541 708 00
  • För mer information om Vaxholms stads arbete med och för ungdomar, läs mer på www.vaxholm.se