Artikeln publicerades 4 december 2018

Så snöröjs Vaxholms vägar i vinter

Snöröjningssäsongen är snart här. Men vad är det egentligen som gäller och vem ansvarar för vad? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vem ansvarar för vilken väg?

–Den som äger vägen (väghållaren) ansvarar för vinterväghållningen. Trafikverket är väghållare av den mest trafikerade vägen, väg 274, som går genom flera av våra öar. De flesta andra trafikerade vägar, trottoarer, gång- och cykelbanor ansvarar Vaxholm stad för, men det finns också ett stort antal gator och vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar. På egen mark är det alltid fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.

Hur mycket snö krävs för att snöröjningen ska rycka ut?

–Stora vägar samt gång- och cykelvägar snöröjs när snödjupet är tre centimeter blötsnö eller sex centimeter torr snö. Mindre vägar med biltrafik snöröjs när snödjupet är fem centimeter blötsnö eller åtta centimeter torr snö. Halkbekämpning utförs direkt efter avslutad snöröjning, vid halka samt vid överhängande halkrisk. Av hänsyn till miljön används generellt inte salt eller andra kemiska medel för att bekämpa halka (salt kan dock behövas vid extremfall).

Varför måste ni köra sent på kvällen eller tidig morgon?

–För att alla vägar och trottoarer ska kunna vara farbara på morgonen behöver snöröjning och halkbekämpning ibland utföras sent på kvällen och tidigt på morgonen. Vid extrema fall kan våra entreprenörer även behöva köra mitt i natten. I dessa fall kan det låta och skramla på obekväma tider, men det är svårt att undvika och något vi får acceptera till en viss grad om infrastrukturen ska fungera även vintertid.

Varför kan vissa gator och parkeringsplatser stängas av under perioder?

–Några gånger per säsong kommer det så mycket snö att våra entreprenörer behöver stänga av gator och parkeringsplatser för att frakta bort snö. Skyltar med information sätts då upp på platsen minst 48 timmar i förväg. Vid dessa tillfällen är det viktigt att samtliga bilar flyttas till en annan gata. Det räcker med att en enda bil står felparkerad för att snöröjningen inte ska kunna utföra sitt arbete. För att snöröjningen ska fungera flyttar Vaxholms stad felparkerade bilar på ägarens bekostnad. Flytten är en så kallad ”kort flytt”, där bilen ställs inom synhåll från där den stod innan. Förutom kostnad för flytt tillkommer felparkeringsbot.

Varför tar ni inte bort snövallar som orsakats av snöröjningen?

–När det har kommit mycket snö kan det bildas snövallar i samband med att vägarna plogas. Vaxholms stad tillåter snövallar upp till 70 cm under perioder då snöröjningen behöver prioritera att vägarna är farbara. Skulle du till exempel ha en sådan snövall utanför din in-/utfart behöver du själv hjälpa till att skotta bort vallen vid behov.

Hur kan jag felanmäla?

För att brister i väghållningen ska kunna åtgärdas snabbt är det viktigt att din synpunkt kommer till rätt väghållare.

Vägar som Vaxholms stad ansvar för:

Felanmälan här på stadens webbplats eller kontakta tekniska enheten via telefon 08-541 708 00 eller e-post tekniska@vaxholm.se

Väg 274
Om det gäller väg 274 anmäler du på www.trafikverket.se eller kontaktar Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921.

Klicka här för att komma till Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.