Artikeln publicerades 15 juli 2021

Skärpt rekommendation om testning efter resor

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten infört en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

I vissa delar av världen och Europa ökar just nu smittspridningen av covid-19 bland annat på grund av slopade restriktioner och den mer smittsamma deltavarianten.

Många reser just nu och riskerar att ta med sig covid-19 hem från populära turistdestinationer, som exempelvis Spanien, där smittspridningen nu ökar. Det är viktigt att vara försiktig, både på resmålet och vid hemkomst.

–Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om flera fall av covid-19 där personer har smittats i samband med uteliv utomlands på nattklubbar, pubar och ställen där nya kontakter etableras. Detta ökar sedan risken för smittspridning och utbrott i Sverige, där den inhemska spridningen av covid-19 nu ligger på en låg nivå, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 12 juli till den 31 augusti alla resenärer följande:

  • Håll dig uppdaterad om hur smittläget ser ut på orten du besöker. Umgås i en mindre krets och håll fysisk distans till övriga. Res aldrig om du har symtom.
  • Har du varit ute och rest gäller testning med PCR-test vid hemkomst till Sverige, även om du inte har symtom. Detta rekommenderas oavsett vilket land som har besökts, med undantag för Norden. Tidigare rekommendationer för resande från tredje land ligger kvar oförändrade.
  • Individer som rest i EU-länder och har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige eller de som haft covid-19 under de senaste sex månaderna undantas från rekommendationen men PCR-testas liksom övriga i samhället vid symtom.
  • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
  • Om du är smittad riskerar du att sprida smitta vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.