Artikeln publicerades 20 februari 2022

SMHI har utfärdat vädervarningar

SMHI har under helgen gått ut med vädervarningar om kommande besvärliga väderförhållanden. Under måndagen väntas kraftigt snöfall och frisk vind i Stockholms län. Mest snö väntas i de norra delarna och kan bland annat medföra risk för begränsad framkomlighet i trafiken. Även en varning om höga vattenstånd har utfärdats. Förbered dig och följ utvecklingen.

Håll dig informerad om utvecklingen

Här kan du ta del av SMHI:s vädervarningar Länk till annan webbplats..

Förbered dig för att din resa kan ta mycket längre tid än normalt. Var beredd på risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

  • Anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget och ha rätt utrustning i bilen.
  • Följ kommunens parkeringsregler för att plogning ska kunna genomföras.
  • Det är risk även för elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Håll dig löpande informerad om trafikstörningar via trafikaktörernas informationskanaler:

- Väg- och tågtrafik: trafikverket.se Länk till annan webbplats., trafiken.nu Länk till annan webbplats.

- Kollektivtrafik: sl.se Länk till annan webbplats., trafiken.nu Länk till annan webbplats., SL.se

- Färjetrafik: Waxholmsbolaget Länk till annan webbplats., Start | SL Länk till annan webbplats.

- Snöröjning: vänd dig till din kommun och till trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Följ löpande rapportering via lokalradion, till exempel SR P4 Radio Stockholm. Vid en förvärrad situation kan du också ringa 113 13 för att få information, eller gå in på krisinformation.se Länk till annan webbplats. för samlad information från myndigheter.

SMHI har även utfärdat en gul varning för högt vattenstånd

Framförallt gäller varningen i skärgårdskommunerna. Vattenstånden stiger under lördagsdygnet och kan orsaka översvämning längs kusten.

Följ utvecklingen: Varningar och meddelanden, SMHI Länk till annan webbplats.

Hur kan det påverka mig?

  • Risk att lågt liggande kajer, bryggor, vägar eller byggnader översvämmas.
  • Båtar som är förtöjda i fasta strukturer riskerar att skadas eller att slita sig.
  • Den segelfria höjden under broar minskar.
  • Eventuellt viss påverkan på skärgårdstrafiken.