Artikeln publicerades 15 januari 2021

Smittskydd Stockholm öppnar för utomhusträning 16/1

Från och med lördag 16 januari är det åter tillåtet med organiserad utomhusträning både för barn och vuxna. Bakgrunden till den nya bedömningen är den något minskade smittspridningen samt den positiva effekt som träning innebär för folkhälsan.

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm uppmanade 22 december invånarna att avstå från organiserad utomhusträning fram till den 24 januari, något som nu alltså kommer att upphöra åtta dagar tidigare.

Från och med 16 januari går det bra att bedriva föreningsledd organiserad träning i skog och mark under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Från och med måndag 18 januari börjar länets kommuner att succesivt öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda, till exempel isar och hockeyrinkar utomhus, motionsspår och skidspår. Detta kommer ske i olika takt utifrån olika förutsättningar i kommunerna.

Det är fortfarande viktigt att följa de nationella allmänna råden, att hålla avstånd, resa så lite som möjligt och stanna hemma om man har förkylningssymtom.

För idrottsanläggningar inomhus gäller fortfarande regeringens rekommendation att dessa ska hålla stängda till och med 24 januari.

Alla berörda idrottsföreningar i Vaxholm kommer att informeras om de nya bestämmelserna. Konstgräsplanen vid Campus Vaxholm hålls fortfarande stängd för vintern.