Artikeln publicerades 3 maj 2018

Socialförvaltningen börjar med hembesök hos äldre

Nu startar Vaxholms stad så kallad uppsökande verksamhet bland kommunens äldre invånare.

Hembesöken vänder sig till dig som är 80 år eller äldre och som inte har insatser från kommunen sen tidigare. Under besöket berättar vi om vilka stöd- och serviceinsatser Vaxholms stad och primärvården kan erbjuda samt vart du kan vända dig om behov av stöd uppstår. Du får också tips kring säkerhet i vardagen och hur du kan förebygga fallolyckor.

Det är många som ska erbjudas hembesök och vi kommer att börja med de som fyller 80 år i år. Mer information och förslag på tid för hembesöket kommer att skickas hem med brev till var och en när det är dags. Samtalet tar mellan 60 – 90 minuter och familjemedlemmar eller vänner är välkomna att delta. Självklart går det också bra att ha samtalet över telefon istället.

Syftet med uppsökande verksamhet är att du som är äldre ska känna dig trygg, bibehålla självständighet och hälsa samt få information om äldreomsorgen och en kontakt med kommunen. Det är också viktigt att vi får ta del av dina synpunkter för att öka vår kännedom om de behov som finns.

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Frohm Norgren, biståndshandläggare

Telefon: 08 – 541 708 25