Artikeln publicerades 16 maj 2022

Sök skolskjuts före 20/5

Det är hög tid att ansöka om skolskjuts för höstterminen. Ansök senast fredag 20 maj för att få beslut före skolstart. Du ansöker via Vaxholms stads e-tjänst.

Ansökan gäller för skolskjuts, sedan tilldelas eleven färdmedel (buss, båt eller taxi). Bedömningen av vilket färdmedel eleven har behov av är densamma som tidigare.

Notera att riktlinjerna för skolskjuts har ändrats gällande vilken skola elever har rätt till skolskjuts till. Elever som idag har skolskjuts med taxi påverkas inte av ändringen, däremot påverkas vissa elever som tidigare fått gratis busskort.

De nya riktlinjerna är utformade efter skollagen och syftar till att säkerställa en hållbar skolskjuts. Tidigare riktlinjer gick utöver vad lagen krävde. Läs mer på www.vaxholm.se under Barn & utbildning/Skolskjuts.

Ansök via e-tjänst

Läs mer och ansök via Vaxholms stads e-tjänster/Barn & utbildning/skolskjuts. Länk till annan webbplats.