Artikeln publicerades 15 mars 2017

Stadsarkivet - nu öppet även kvällstid

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att besöka stadsarkivet.

Stadsarkivet är sedan tidigare öppet onsdagar klockan 12.30 - 15.30 men har nu utökat öppettiderna även till tisdagar klockan 16.30 - 18.30.

På arkivet kan du bland annat:

  • söka beslut som tagits av en kommunal nämnd
  • söka namn på dina skolkamrater för en klassträff
  • hitta ditt betyg
  • hitta ritningar eller bilder på ditt hus från förr i tiden
  • söka äldre bygglov och avloppstillstånd
  • få veta mer om namnet på gator och torg
  • få fram information om du var placerad som barn
  • erhålla vaccinationsintyg
  • hembygdsforska och söka emigranter
  • släktforska

Stadsarkivets främsta uppgift är att bevara kommunala och enskilda arkiv för framtiden och att hjälpa allmänhet och kommunens medarbetare att ta fram information som de söker.

Stadsarkivet finns på Ullbergs väg 9D i Vaxholm. Här finns ett fåtal platser där man kan sitta och forska i arkivmaterial.

Har du frågor kan du kontakta stadsarkivarie:

Johan Silverfred

johan.silverfred@vaxholm.se

Telefon: 08 541 709 03