Artikeln publicerades 10 maj 2022

Svt besökte bygglovsenheten

I slutet av april fick Vaxholms stad besök från Svt och programmet Husdrömmar. Programledaren Anne Lindberg och arkitekten Gert Wingårdh arbetar med ett inslag om bygglov och intervjuade Vaxholms stads bygglovschef Christoffer Amundin.

Hallå där Christoffer Amundin, Hur var det att bli intervjuad för svt?

– Det var intensivt, intressant och kul att se inifrån hur det funkar. Kul också att få prata direkt med arkitektkollegan Gert Wingårdh. Han är ju välkänd och jag har följt programmet. Han var väldigt ödmjuk och trevlig att prata med.

Vad pratade ni om?

– Tv-teamet gör ett inslag om just bygglov och hur det fungerar eftersom bygglov är en så viktig del av de olika husbyggen som programmet följer. Jag berättade om hur det fungerar och varför det kan vara långa väntetider på bygglovsbeslut. Det är ett generellt problem i Sverige, inte bara i Vaxholm. I byggprogram i tv går allt fort, där nämns ofta inte bygglovet alls. Vi pratade också om ett specifikt bygglov för ett husbygge som följs i programmet.

Varför tar det så lång tid att få bygglov?

– En vanlig orsak är att ansökningarna inte är fullständiga. Trots att vi försökt förenkla och förtydliga ansökningshandlingarna så är det fortfarande bara 16 procent av ansökningarna som är kompletta när de skickas in. Pandemin har gjort att fler är hemma och satsar på att bygga om eller bygga ut samtidigt som vi behövs jobba på distans vilket bromsat handläggningen något. I Vaxholm har vi också haft vakanser som gjort att vi varit underbemannade.

Hur lång väntetid är det nu på att få bygglov?

– Just nu ligger väntetiden i Vaxholm på cirka 6 månader innan ett ärende tilldelas en handläggare. Därefter tar det några veckor till några månader beroende på om ansökan är fullständig eller inte, om det är ett enkelt ärende inom planlagt område eller ett mer komplicerat ärende. Behöver ärendes beslutas i stadsbyggnadsnämnden kan det ta ytterligare lite längre tid.

Vad är det som tar tid när ansökan väl är komplett?

– Vi utgår ju från plan- och bygglagen. Den är Inte alltid så tydlig och detaljerad, vilket ger utrymme för tolkningar. Därför behöver vi ofta titta på rättspraxis och tydligt beskriva hur vi tolkar lagen i det enskilda fallet. Rättspraxis ändras ofta. Sedan finns en rad andra hänsyn som strandskydd, kulturmiljö, riksintresse och så vidare.

Vilka är dina tre bästa tips till den som ska söka bygglov?

– Läs på och sätt dig in i vad som gäller för din fastighet (finns detaljplan eller inte till exempel). Kolla att ritningarna verkligen stämmer (det finns exempelritningar och checklistor på kommunens hemsida och mycket information på boverket.se). Här kanske det kan vara värt att ta hjälp av en byggsakkunnig person. I en miljoninvestering som ett husbygge ofta är så kan det vara en god investering. Ett tredje tips är att prata med grannarna så att de är införstådda med projektet.

Fotnot: Inslaget från Vaxholm kommer enligt nuvarande planering att sändas i Husdrömmar i SVT under våren 2023.

Bygglovschef Christoffer Amundin och Gert Wingårdh från Husdrömmar.

Christoffer Amundin och Gert Wingårdh.