Artikeln publicerades 26 juni 2017

Tack till alla Vaxholms skolpoliser

Vaxholms skolpoliser är våra vardagshjältar i trafiken. I juni uppmärksammades deras insatser under det gångna läsåret.

Vaxholms stad och polisen vill uppmärksamma och tacka alla skolpoliser på Vaxön och Resarö. Skolpoliserna har under läsåret 2016/2017 gett skolbarnen en säkrare skolväg. Den 20 juni bjöds samtliga skolpoliser in till lunch på Tornvillan som tack för deras fina insatser.

Nya skolpoliser önskas inför kommande läsår

Några skolpoliser har avslutat sitt uppdrag men flertalet är kvar även under läsåret 2017/2018. Vill du vara skolpolis och bidra till att skolbarnen på Resarö och Vaxön ska få en säkrare skolväg? Anmäl dig då till tina.mellquist@vaxholm.se eller ring och tala in ett meddelande på telefon 08 541 708 05. Arbetet är helt ideellt men alla skolpoliser tackas med en blomma vid årsskiftet och med en avslutningslunch på Tornvillan vid läsårets slut.