Artikeln publicerades 4 maj 2020

Tillfällig infektionsmottagning på Norrberget

Genom ett samarbete mellan Vaxholms vårdcentral och Vaxholms stad har en infektionsnod, en tillfällig infektionsmottagning, öppnats på Norrberget för att ta emot patienter med symtom på covid-19 eller annan infektion.

lapp på glasdörr om covidsmitta

Den tillfälliga infektionsnoden har öppnats i de tomma
lokalerna efter förskolan Lillstugan på Norrberget.
Meningen är att kunna ta emot patienter med
infektionssymtom utan att smitta andra patienter
på vårdcentralen. Endast tidsbokade patienter är välkomna.

– Här kan vi ta emot en patient i taget, säger Kristina
Joelson, vikarierande verksamhetschef på Familjeläkarna i
Vaxholm. Det ligger avskilt men ändå centralt och på ett
lagom avstånd från Vaxholms vårdcentral.

Det här är resultatet av ett bra samarbete med kommunen.

Vårdcentral och kommun i samarbete

Primärvården har fått i uppdrag av Region Stockholm att skapa så kallade infektionsnoder på grund av covid-19 och smittrisken. Därför kontaktade Familjeläkarna Vaxholms stad för att höra om det fanns någon lämplig lokal. Det skulle helst vara tillgängligt och centralt, men ändå ordentligt avskilt från vårdcentralen och från annan verksamhet.

– Vi föreslog lokalen på Norrberget och fick ja från kommunen, säger Kristina Joelson.

Sedan måndag 6 april används lokalen nu som vårdmottagning.

– Det känns bra att kunna hjälpa till med detta och den gamla förskolan passar bra, säger Elisabeth Gustafsson på fastighetsenheten. Eftersom lokalen stod tom gick det snabbt att skriva kontrakt och att fixa de tillstånd som behövs för ändrad verksamhet i lokalen.

Ökad trygghet

Ingen vet i dagsläget hur länge den särskilda mottagningen kommer att behövas. Hyreskontraktet är skrivet till och med augusti.

– Den tillfälliga infektionsnoden gör att vi kan erbjuda ökad trygghet och avsevärt minska risken för smittspridning till riskgrupper och andra patienter som behöver uppsöka vårdcentralen för andra åkommor, säger Kristina Joelson.

Så arbetar vårdcentralen just nu

All drop-in-mottagning hos Familjeläkarna i Vaxholm är inställd tills vidare.

Den som behöver kontakta vårdcentralen börjar med att ringa till mottagningen 08-541 718 00.

Vårdpersonalen gör då en noggrann triagering, alltså bedömning av vad som behöver undersökas eller göras. Det sker på telefon eller genom videosamtal.

Besök på vårdcentralen sker endast genom telefonbokning.

Om patienten har infektionssymtom som kräver enklare undersökning eller behandling så kan vårdcentralens sjuksköterskor boka in ett besök på den tillfälliga infektionsnoden på Norrberget.

Där kan läkare bedöma om inläggning till sjukhus är aktuellt, undersöka behov av läkemedel eller sjukskrivning.

Provtagning för covid-19 görs ej.

Den som behöver akut vård ringer 112.

tillfällig infektionsmottagning i Vaxholm