Artikeln publicerades 21 september 2020

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen

Från och med 21 september påbörjas Etapp 1 i arbetet med att göra Rindövägen mer trafiksäker.

Etapp 1 avser en cirka 600 meter lång sträcka med start vid korsningen med väg 274, fram till och med Rindö förskola.

Det som kommer att utföras är:

  • anläggande av gång- och cykelväg
  • ny belysning
  • tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
  • omdisponering av parkeringsplatser
  • asfaltering av delar av körbanan.

Under tiden som arbete pågår kommer framkomligheten längs gång- och cykelvägen att vara delvis begränsad.

Framkomligheten för motortrafik på Rindövägen kommer också att påverkas under perioder men ett körfält kommer alltid att vara öppet.

Buss kommer att trafikera sträckan som vanligt. Busshållplatser kommer vid behov att flyttas några tiotals meter medan arbeten med tillgänglighetsanpassning pågår.

Arbetet med etapp 1 beräknas vara klart till årsskiftet.