Artikeln publicerades 25 januari 2018

Träning efter skolan ska förbättra elevernas hälsa

Den här terminen kommer Vaxholms högstadieelever erbjudas gratis träningspass och mellanmål direkt efter skolan.

Initiativet kommer från Emelie Kalén och Emmy Björk i Vaxholms stads ungdomsstöd, som själva kommer att vara på plats för att peppa ungdomarna.

-Vi kommer att köra en gång i veckan i Kronängsskolans matsal. Först bjuder vi på mellanmål och sen testar vi olika typer av träning; allt från box, yoga, dans, intervallträning, tabatha, core och meditation. Tanken är att det ska vara kul och fungera logistiskt i ungdomarnas vardag, säger Emelie och Emmy.

Satsningen har fått namnet Projekt fysisk hälsa och är en del i Vaxholms stads arbete med att skapa förutsättningar för en god hälsa bland stadens invånare. Emelie och Emmy hoppas att träningen kan vara ett sätt att uppmuntra eleverna till goda levnadsvanor.

-Våra levnadsvanor har stor påverkan på hälsan. Med det här projektet vill vi erbjuda eleverna en meningsfull fritid och samtidigt bidra till att förbättra deras fysiska och psykiska hälsa.

Efter terminen ska satsningen utvärderas genom att deltagarna får svara på frågor kring hur de mår och hur de upplever ledarrledd fritidsaktivitet och träning.

Var: Kronängsskolans matsal
När: Onsdagar kl 15-16
Vänder sig till: Elever i Kronängsskolan åk 7-9
Träningsform: Gruppträning som passar alla
Ansvariga: Ungdomsstödet Vaxholms stad i samarbete med Hansson and Restore AB

För mer information, vänligen kontakta:

Vaxholms stads ungdomsstöd
Emelie Kalén och Emmy Björk
E-post: ungdomsstodet@vaxholm.se