Artikeln publicerades 29 september 2021

Tredje dos vaccin för 80 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till personer som bor på SÄBO, särskilt boende för äldre, och personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

De som bor vid ett äldreboende är den högst prioriterade gruppen. I region Stockholm kommer de första vaccinationerna på SÄBO att starta i början av vecka 40.

Det kommer även att finnas möjlighet för medarbetare vid SÄBO som ännu inte är fullvaccinerade att vaccineras samtidigt som de boende vaccineras, enligt vaccinsamordnare Magnus Thyberg.