Artikeln publicerades 4 mars 2016

Tre gröna kilar - en samverkan

På fredagen den 19 februari fattades beslut om att slå ihop samverkansgrupperna för Angarnskilen, Bogesundskilen och Rösjökilen. Samverkan omfattar kommunerna Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Vallentuna, Danderyd, Österåker och Vaxholm.

-Genom att vi arbetar som en gemensam samverkan når vi ett effektivare arbete och frågorna ges en större tyngd då fler kommuner står samlade bakom de olika projekten. Säger Maria Tuvesson, nuvarande ordförande då Upplands Väsby står som värdkommun för kilsamverkan.

I samband med att samverkan pågått i 10 år inom kilarna valde nu de deltagande kommunerna att gå samman till en gemensam grupp med gemensamma projekt. Genom att låta kilen vara den geografiska avgränsningen för projekten och se den som en gemensam resurs kan större nytta uppnås.

-Erfarenhetsutbytet med de andra kommunerna är jätteviktigt för oss tjänstemän och för att få en samsyn kring hur kilarna skall värnas och utvecklas säger Linn Borg, miljöplanerare från Upplands Väsby kommun.

I Stockholmsregionen finns tio gröna kilar utpekade av landstinget som viktiga att bevara för dess rekreativa och biologiska värden. De knyter samman den gröna landsbygden med den täta stadsbebyggelsen genom gröna stråk.

För mer information, kontakta:

Mia Sklenar, Vik. kommunekolog

Tel: 08-541 709 97

E-post: plan@vaxholm.se