Artikeln publicerades 24 augusti 2020

Tyck till i SCB:s medborgarundersökning

I dagarna skickas SCB:s medborgarundersökning ut till ett slumpmässigt urval av Vaxholms invånare. Nytt för i år är flera frågor om coronapandemin.

I Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Totalt är det 118 800 personer i 100 kommuner som valts ut för att svara på frågorna. Vaxholms stad är en av de kommuner som sedan flera år tillbaka deltar och omkring 800 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–84 år kommer att bjudas in för att delta.

I undersökningen betygsätts kommunen inom följande tre områden

  • kommunen som en plats att bo och leva på
  • kommunens verksamheter
  • medborgarnas inflytande i sin kommun.

Coronafrågor i årets enkät

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?" "Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?" Det är några av de nya frågorna för i år.

–Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät.

Ger en bild av kommunen

Genom att delta i enkäten får Vaxholms stad en bild av hur invånarna i Vaxholm ser på kommunen. Det gör att politikerna har ett bättre underlag för att fatta beslut om vad man ska satsa på i framtiden. Det är frivilligt att delta och givetvis är alla svar anonyma.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 5 november. Resultaten presenteras i december.

Vid frågor kontakta Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller i Vaxholms stad, e-post jennie.falk.eriksson@vaxholm.se, telefon 08–522 427 19.

Skriv till Vaxholms stad

Om du inte blivit utvald till årets SCB-enkät och ändå vill framföra synpunkter till Vaxholms stad kan du använda e-tjänsten ”Skriv till oss”.

Förutom synpunkter har du möjlighet att göra en felanmälan och samtidigt markera på en karta var felet finns. Det finns också möjlighet att ladda upp en bild på felet direkt från mobilen.

E-tjänster skriv till oss Länk till annan webbplats.