Artikeln publicerades 3 oktober 2017

Ullbergsparken rustas upp

I mitten av oktober inleds arbetet med att rusta upp den populära lekparken mellan Soldatgatan och Kungsgatan.

Flera av lekredskapen i Ullbergsparken börjar bli till åren och är i behov av att bytas ut. Under hösten kommer därför tekniska enheten att påbörja arbetet med att rusta upp parken. I ett första steg kommer den gamla klätterställningen att rivas och marken förberedas för nya redskap.

Inköp av nya lekredskap görs i samverkan med närliggande förskolor och förhoppningen är att kunna montera dessa senare under hösten, förutsatt att det inte blir tjäle i marken.

Observera att det kommer att vara begränsad framkomlighet i lekparken under rivningsarbetet. Vänligen respektera avspärrningar samt skyltning.

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten via Vaxholms stads växel:

Telefon: 08-541 708 00.