Artikeln publicerades 7 april 2020

Undvik onödiga resor i skärgården

Under påsken förstärker Waxholmsbolaget turerna ut i skärgården, men samtidigt uppmanas alla att tänka efter om resan är nödvändig. Måste du inte resa – stanna hemma.

Under pågående smittspridning av corona i samhället ökar behovet av att vi håller avstånd från varandra. Det gäller även i kollektivtrafiken, till sjöss såväl som på land. Utrymmen ombord på Vaxholmsbåtarna fylls till exempel snabbt upp när vi bör ha ett säte mellan oss och nästa passagerare.

Waxholmsbolaget uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd för kollektivtrafik i sjötrafiken såväl som på land:

  • Res inte om det inte är nödvändigt.
  • Res bara om du är helt frisk och symtomfri.
  • Håll avstånd till andra ombord.
  • Undvik att resa om du är över 70 år eller tillhör en annan riskgrupp.
  • Tvätta händerna ofta med tvål.

Tänk på att du inte kan ta Vaxholmsbåten hem i det fall du får symtom, även milda, när du befinner dig ute i skärgården.

Du kan nekas att gå ombord

Personalen ombord avgör när båten är full. De har rätt att neka dig att gå ombord. Hur många som får plats ombord är olika beroende på fartyg och väder.

Om alla vi som kan undviker att resa, minskar vi smittspridningen och låter dem som verkligen måste resa, göra det. Vi har alla ett ansvar och en skyldighet att medverka till att bromsa spridningen av corona.

Läs mer på Waxholmsbolaget Länk till annan webbplats.