Artikeln publicerades 16 september 2015

Utbildningslokaler för ecoshipping

Trafikverket Färjerederiet höll tisdagen den 15 september en invigning av sina nya lokaler på Kastellet där utbildning i ecoshipping kommer att äga rum.

Färjerederiet är första rederi i världen med att erbjuda utbildning i ecoshipping. Utbildningen är förlagd till Vaxholms kastell med fyra fartygssimulatorer, där rederipersonal kommer att tränas i att manövrera fartyg på ett miljömedvetet sätt.

-Det här är en utomordentlig bra expansion för Vaxholm, säger kommunchef Marie Wiklund. En av stadens största arbetsgivare expanderar, vilket visar att de tror på orten för sin verksamhet, samt det ger öppning för nya arbetstillfällen i anslutning till deras verksamhet. Därtill satsar de på en marin inriktning med miljöfokus vilket ligger helt i linje med stadens ambitioner.