Artikeln publicerades 30 mars 2020

Vägarbeten för nya bussfält längs E18

För att göra det lättare att resa hållbart i nordöstra Stockholm bygger Trafikverket nu obrutna bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna.

1 april börjar Trafikverket att bygga nya bussfiler och digital trafikstyrning på E18 mellan Stocksund och Lahäll, i båda riktningarna. Det betyder att bussarna under byggperioden kommer att köra i de vanliga körfälten och hastigheten sänks till 70 km/h.

Mittremsan byggs om

De vanliga körfälten kommer att flyttas ut mot ytterkanten av vägen. Meningen är att bygga om vägens mittremsa och på det sättet bredda vägen. Nya bussfiler kommer sedan att få plats i ytterkanten av vägen mellan Danderyds sjukhus och Lahäll.

De nya bussfilerna planeras vara klara under hösten 2020.

Under 2021 byggs sträckan Lahäll - Arninge om på samma sätt. Trafikpåverkande arbeten planeras vara helt klara hösten 2021.

Arbetena kan påverka restiderna för vissa bussavgångar. SLs tidtabeller har justerats med hänsyn till detta.

Läs mer om arbeten med bussfiler längs E1 Länk till annan webbplats.8

Körfält flyttas i Arninge

På kvällen 6 april flyttar Trafikverket körfälten förbi Arninge på E18 till en nybyggd väg väster om nuvarande E18 och sänker hastigheten till 70 km/h. Antalet körfält blir samma som idag, men förändringen kan leda till att det uppstår köer.

Natten mellan 6 och 7 april leds södergående trafik in på den tillfälliga vägen väster om E18.

Natten mellan 7 och 8 april leds norrgående trafik in på den tillfälliga vägen.

Under dessa två nätter kommer trafiken att begränsas till ett körfält i vardera riktningen.

Omläggningen kommer att finnas kvar till 2021. Omläggningen är en del i arbetet med att bygga E18 Arninge station med enkla och snabba byten mellan tåg, buss och andra resesätt.

Läs mer om arbeten i Arninge Länk till annan webbplats.