Artikeln publicerades 2 december 2019

Vägplan klar för Engarns vägskäl

Nu har nästa steg tagits i arbetet med att förbättra trafiksituationen i Engarns vägskäl. Trafikverkets vägplan för vägskälet vann laga kraft 21 november.

Överklagande mot Trafikverkets vägplan för Engarns vägskäl fick inte prövningstillstånd och därmed vann vägplanen laga kraft hos infrastrukturdepartementet.

Nästa steg är nu att Trafikverket ska säkra finansieringen och påbörja projekteringen. Enligt Trafikverkets planer kommer byggstart att ske under hösten 2021.

Vaxholms stad är medfinansiär och samarbetar med Trafikverket i projektet.