Artikeln publicerades 13 augusti 2021

Välkommen tillbaka till skolan!

Tisdag 17 augusti startar höstterminen för eleverna i Vaxholms skolor. All undervisning sker nu på plats i skolan. Samtidigt ökar smittspridningen av covid-19 just nu i Stockholmsregionen och det är viktig att vi arbetar förbyggande för att minska risken för utbrott i våra skolor.

Närundervisning har visat sig vara den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och det finns idag en samstämmighet i världen om vikten av att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin.

I samband med terminsstarten är det vanligt med ökad spridning av infektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittkedjor och utbrott uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt.

Vaxholms skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om hur vi arbetar: Corona, Information från Vaxholms skolor Länk till annan webbplats.

Skolväska