Artikeln publicerades 8 juni 2020

Vändplan på prov vid gågatan

Under våren 2020 tog nämnden för teknik, fritid och kultur beslut om att försöket med gågata på Hamngatan från och med nu ska inrättas varje sommar.

I samband med att sommargågatan blir permanent införs nu på prov och under en begränsad period, en vändplan för fordon. Tydliga skyltar finns på platsen.

Syftet är i första hand att göra P-platserna för rörelsehindrade mer tillgängliga. Vändplanen inrättas tillfälligt i tre månader, 1 juni – 31 augusti 2020. Testet ska utvärdera värdet av att bygga en permanent vändplan vilket kräver mer omfattande vägarbeten.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Vaxholms stads tekniska enhet:

Telefon: 08–541 708 00 eller e-post: tekniska@vaxholm.se.

Du kan också skicka en synpunkt genom att använda

e-tjänsten ”Skriv till oss” på www.vaxholm.se.