Artikeln publicerades 23 februari 2021

Väntan på vaccin

Vi är många som ser vaccinering mot covid-19 som ljuset i tunneln efter ett helt år av pandemi. Men tyvärr måste många av oss vänta ännu en tid. Eftersom vaccinlevernserna varit betydligt mindre än tidigare utlovat har tidsplanen fått göras om. I andra delen av mars börjar vaccineringen av gruppen äldre i Fas 2. Hur det går till kommer att presenteras i informationsbrev som går ut till alla äldre i prioriteringsordning.

Sedan i januari är vaccinationerna mot covid-19 igång och i tisdag 23 februari hade 427 783 personer i Sverige fått minst en dos av vaccinet. På äldreboenden (SÄBO) i Vaxholm har alla boende som vill fått sina båda vaccinationsdoser. Även personalen inom vård- och omsorg i Vaxholm har fått dos ett och i vissa fall också dos två.

Nästa grupp att vaccineras är brukare med omsorgsinsatser i hemtjänsten.

Därefter inleds vaccineringen av fas 2, gruppen äldre från 65 år och uppåt som inte bor på äldreboende eller har hemtjänst. Den gruppen kommer i Stockholmsregionen att kallas genom informationsbrev i omgångar med de allra äldsta först.

Försenade leveranser

Tyvärr har de utlovade leveranserna av vaccin i februari och mars minskats väsentligt och därför har tidsplanen för vaccineringen ändrats.

Kapaciteten för att vaccinera finns i region Stockholm. Nu väntar man bara på vaccileveranser. Så snart leveranserna kommer igång kommer också mer detaljerad information om hur vaccinationen kommer att gå till för de olika grupperna.

Den senast uppdaterade informationen om vaccinationsplanerna, och tidsplanen för de olika prioriteringsgrupperna hittar du här:

1177 Vårdguiden Stockholm, Vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.