Artikeln publicerades 30 mars 2020

Vårens sandsopning är igång

Nu när det har blivit lite varmare passar Vaxholms stads entreprenör Peab på att sopa gatorna rena från sand och grus. Arbetet utförs när vädret tillåter och ska vara klart senast sista april.

Centrumområden är prioriterade i början, därefter sopas övriga områden. Ordningen bland områdena alterneras över åren så att inget område alltid kommer sist. Då vädret påverkar arbetet går det inte att säga exakt vilka veckor som respektive område sopas. Till exempel kan ihållande regn göra att det blir svårt att ta upp sanden.

Till en början pågår arbetet endast några timmar per dag. Anledningen är att det fortfarande kan vara minusgrader på natten. Det gör att vattnet som används för att det inte ska damma fryser till is på vägarna. Så snart vädret tillåter kommer arbetet att intensifieras.

Vem gör vad?

I Vaxholms stad finns det många olika väghållare och det kan ibland vara svårt att veta vem som ansvarar för vägen.

  • Kommunen: Peab drift och underhåll sköter kommunala gator, vägar och torg. JRF sköter parkmark.
  • Vägförening, samfällighet & fastighetsägare: sköter sina vägar och områden.
  • Trafikverket: sköter väg 274 och huvudvägar på Resarö.

Göra en felanmälan

Om du upplever att det finns partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas är du välkommen att göra en felanmälan via e-tjänsten ”Skriv till oss” här på stadens webbplats eller kontakta tekniska enheten via Vaxholms stads växel, telefon 08-541 708 00.

Ange alltid tid, plats och vad det är du felanmäler. Uppge gärna namn, e-postadress och telefonnummer i det fall vi behöver komma i kontakt med dig.