Artikeln publicerades 22 mars 2021

Världsvattendagen 22/3

Måndag 22 mars infaller FNs Världsvattendag. Meningen är att upplysa, engagera och lyfta frågor om vatten med ett speciellt fokus mot unga.

Världsvattendagen firas sedan 1992 efter ett initiativ från FNs generalförsamling. Varje år har ett nytt tema och i år är det "Vattnets värde". Här i Sverige har vi firat dagen sedan 2006 med koordinering från Svenska Hydrologiska rådet.

Skyddade havsvikar i Vaxholm

Vatten utgör en livsviktig del i jordens kretslopp och för alla organismer som lever. Vaxholms stad arbetar aktivt med vatten och att kvalitén ska vara så bra som möjligt, inte minst i Östersjön som omger oss. Därför har kommunen bland annat infört fiskefredningsområden i Siviken och Killingeviken vid Resarö.

Fiskefredning betyder att det är förbjudet att fiska från 1 januari till 15 juni. Det ger fiskarna möjlighet att leka i fred och att växa till sig utan risken att fiskas upp eller bli störda av människors aktiviteter.

Eftersom både Siviken och Killingeviken är orörda, skyddade och grunda havsvikar utgör de mycket goda miljöer för olika fiskars möjlighet att leka. Vi hoppas att abborre, gädda och gös ska öka i våra vatten igen eftersom de har minskat kraftigt den senaste tiden.

Ränka ut ditt vattenfotavtryck

Ett sätt att förstå innebörden av vatten och hur människor påverkar jordens vattenresurser är att mäta sitt "vattenfotavtryck", en aktivitet som är tillgänglig i samband med Världsvattendagen.

Ofta pratas det om vilka avtryck människor gör på jorden i och med konsumtion och nyttjande. Nu kah vi alltså även se hur mycket vatten vi använder i vår vardag. Det ger perspektiv och kanske börjar man fundera på hur det kan minska eller förändras.

Du hittar den engelska webbsidan med uträkningsverktyget här: waterfootprint.org Länk till annan webbplats..

Sprang du för vattnet?

Sedan 16:e mars har det funnits möjlighet att "springa för vattnet" vilket Vaxholms stad uppmärksammade på vår Facebooksida. Det är en av alla aktiviteter som uppmärksammar Världsvattendagen globalt. Genom att delta virtuellt kunde människor runtom i världen tillsammans springa ett varv runt jorden, hela 40 075 km.

Från Vaxholms stad deltog 4 personer som gemensamt sprang 73 km.

Läs mer om evenemanget här World water run, Länk till annan webbplats. eller under hashtag #worldwaterrun eller #valuewater.

Mer information:

Fler tips om en hållbar livsstil, inte minst om vattenanvändning, finns på Vaxholms stads hållbarhetssidor.