Artikeln publicerades 27 mars 2017

Vårröjning på Bogesundslandet ska ge ökade möjligheter på arbetsmarknaden

Genom ett arbetsmarknadspolitiskt projekt gör nu en grupp nyanlända svenskar och långtidsarbetslösa praktik ute på Bogesundslandet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att röja fram gamla militära lämningar som länge fört en anonym tillvaro under all vegetation.

Under mars månad har en grupp nyanlända svenskar och långtidsarbetslösa fått möjlighet att göra praktik i naturreservatet på Bogesundslandet. Under ledning av naturreservatets markägare och förvaltare, Statens fastighetsverk, får praktikanterna lära sig mer om naturvårds- och miljönytta och samtidigt bidra till att reservatets besökare får ökade upplevelsevärden. Bland annat ska praktikanterna röja fram militära lämningar vid brofästet till Pålsundsbron, röja längs skogsbrynen runt den välbesökta parkeringsplatsen på Tenö/Montebello samt städa delar av Bogesundslandets strandlinje från ilandflutet skräp.

Praktiken är en del av ett projekt som drivs av Skogsvårdsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Projektet går ut på att ta fram praktikplatser inom den gröna näringen med målet att deltagarna, genom sin praktik, ska komma ett steg närmare arbetsmarknaden.