Artikeln publicerades 29 april 2020

Vårtecken: rensade avloppsbrunnar

Nu när gatorna är sopade rena från sand följer nästa vårtecken i Vaxholm – vårens rensning av rännstensbrunnarna. Färdigrensad brunn från en röd spraymarkering.

dagvattenbrunnar i Vaxholms hamn

Rensade brunnar sprayas med rött

Skräpet som människor slänger eller tappar
på marken kan lätt hamna i stadens
rännstensbrunnar som finns för att dagvattnet
ska kunna rinna undan.

Dagvattenbrunnarna sätts kontinuerligt
igen med fimpar, skräp och sand. Därför pågår nu
den årliga vårsugningen av samtliga
rännstensbrunnar. Gallret lyfts och brunnen
sugs rent, så att inte skräpet hamnar i våra
vattendrag.

En färdigrensad brunn markeras på gallret
med miljöcertifierad sprayfärg. I år är färgen röd.

Rensningen började 27 april och förväntas
vara klar under första veckan i maj.