Artikeln publicerades 27 oktober 2021

Vaxholm får bättre resultat i ranking för företagsklimat

Vaxholm klättrar 29 placeringar när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, från plats 210 till 181 i årets ranking. Två saker som Vaxholms företag tyckte hade förbättrats var tjänstepersonernas och politikernas attityder samt information till företagen.

I undersökningen fick Vaxholm det sammanfattande omdömet 3,2 för företagsklimat vilket är det högsta resultat på många år. Förra året var omdömet 2,9.

Den aspekt som företagen var minst nöjda med var upphandling. Det är inte utmärkande just för Vaxholm, upphandling är det område som får lägst betyg i många av Sveriges kommuner. Vaxholms upphandlingsbetyg har dock förbättrats från förra året. I år blev resultatet 2,0 jämfört med 1,9 förra året, vilket är ett steg i rätt riktning.

Upphandling uppfattas som svårt

En orsak till det låga betyget är att upphandling uppfattas som svårt och lite obegripligt. Vaxholms stad vill öka kunskapen och förståelsen om upphandlingar hos det lokala näringslivet. Vaxholms stads upphandlingschef Kamrul Islam har deltagit på flera näringslivsfrukostar och berättat om upphandling i stort samt om aktuella upphandlingar. Upphandlingsenheten och näringslivsenheten planerar också att anordna specifika möten för företag om kommunala upphandlingar framöver. Vaxhoms stad vill att kommunens företag ska känna till de lokala upphandlingarna för att kunna delta i dem.

Tryggheten är hög

Den aspekt som får högst betyg i Svenskt Näringslivs undersökning är att företagen i Vaxholm känner sig trygga. Man upplever inte att man påverkas negativt av brottslighet. Vi hamnar på tredje plats i Sverige med betyget 4,7.

– Det är oerhört viktigt och värdefullt att företagen känner sig trygga här, många andra kommuner i Stockholm har stora utmaningar vad det gäller otrygghet och brottslighet för näringslivet, säger Vaxholms näringslivssamordnare Mikaela Lodén.

78 företag i Vaxholm svarade på enkäten som Svenskt Näringsliv skickade ut i början av året. Av dessa företag hade hälften varit i kontakt med kommunen det senaste året. Det vanligaste ärendet till kommunen handlade om tillstånd av olika slag.

Bättre dialog efterlyses

De tre områden som företagen tycker bör prioriteras för att skapa ett bättre företagsklimat är: bättre dialog, ökad förståelse och förbättrad lokal infrastruktur.

Mikaela Lodén ser fram emot att kunna ordna fysiska möten och företagsbesök igen.

– Digitala möten kan vara ett bra alternativ. Men när vi träffas på riktigt uppstår en helt annan typ av kontakt än vad det gör vid dataskärmen, säger Mikaela Lodén. De fysiska mötena är en bra grund för ökad dialog och ökad förståelse.

– Efter många års nedförsbacke i rankingkurvan vänder Vaxholm nu uppåt. Otroligt kul att se att rankingen förbättras på områden som dialog med kommunens beslutsfattare, information till företagen och politiker och tjänstemäns attityder till företagande, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm.

Om undersökningen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras till 2/3 på en enkät som 32 000 företag, varav 3 700 i Stockholms län, har svarat på och till 1/3 på fem olika statistikfaktorer. Läs mer om undersökningen och rankingen på Foretagsklimat.se Länk till annan webbplats..