Artikeln publicerades 14 december 2016

Vaxholm klarar mottagandet av nyanlända 2016

Ingress


Vaxholms stad är en av de kommuner som har lyckats ta emot och ordna boende enligt lagen om nyanlända invandrare för bosättning.

I år har Vaxholms stad förberett boende för samtliga 46 individer som kommunen fått anvisade av staten och har därmed uppfyllt kvoten för 2016. I december var det inflyttning i de paviljonger som iordningsställts för nyanlända på Rindö och tidigare i år fick flera familjer boende på Vaxön. Prognosen för 2017 är att Vaxholms stad ska ta emot ytterligare 59 individer.

Under året har kommunen arbetat aktivt för att skapa boendeplatser för nyanlända, bland annat genom ombyggnationer av kommunägda fastigheter. Kommunen söker också löpande efter privata uthyrare av hus eller lägenheter i Vaxholm. Uppställning av paviljonger är annan del av lösningen för att under en begränsad period skapa boendeplatser för ensamhushåll.

Utöver mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd tar kommunen emot ensamkommande barn utifrån prognoser som Migrationsverket gör. Under 2015 tog Vaxholms stad emot 46 barn som placerades i andra kommuner. I nuläget är också ett 10-tal barn placerade i Vaxholm. Under 2016 är det 6 barn som kan komma att anvisas enligt senaste prognosen. 2017 beräknas kommunen ta emot cirka 10 barn.

Läs mer om arbetet med nyanlända här