Artikeln publicerades 13 maj 2019

Vaxholms framtid - vad tycker du?

Nu har du möjlighet att vara med och berätta om hur du upplever Vaxholm i dag och hur du vill att Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040.

Vaxholms stad står inför ett arbete med att ange inriktningen för hur vi ska prioritera våra resurser och utveckla vår fysiska miljö i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Dina åsikter kommer att ligga till grund för arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan Vaxholm 2040 och en hållbarhetsstrategi för kommunens verksamheter.

Så här kan du delta

1. Webbenkät
En webbenkät är öppen fram till 10 juni. Där har du möjlighet att svara på
frågor om vad du tänker om Vaxholm i dag och i framtiden. Du är anonym och
dina svar blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.

2. Möte Open Space – 10 juni kl.17.30–21 i Kronängsskolans matsal
Den 10 juni bjuder vi in till en kväll där du får möjlighet att ge dina synpunkter
och dela med dig av dina tankar i en mötesform som heter Open Space Technology.
Här skapar vi tillsammans agendan kring de frågor som du har mest engagemang
och intresse för när det handlar om Vaxholm i framtiden.

Mer information och frågor
Läs mer om arbetet under fliken Vaxholm 2040. Har du frågor, är du välkommen att skicka e-post till: plan@vaxholm.se.