Artikeln publicerades 9 september 2020

Vaxholms stad har en ny webbplats

Från och med tisdag 15 september har Vaxholms stad ny webbplats. Välkommen hit! Den nya webbplatsen har en modernare design, är mer tillgänglig och är i än högre grad anpassad till mobilen.

Nytt utseende, förbättrad navigation och ökad tillgänglighet. Det var tre av målen för Vaxholms stads nya webbplats. 

Besökarens behov i fokus

De flesta som besöker Vaxholms stads webbplats har ett ärende, vill göra en ansökan, lämna uppgifter, få svar på en fråga eller vill komma i kontakt med kommunen på något sätt. Med besökarens behov i fokus har vi strävat efter att skapa tydliga ingångar till efterfrågade sidor och innehåll. Webbplatsens struktur bygger på den så kallade Funka-modellen, en struktur som kontinuerligt testas och utvecklas av ett nätverk av kommuner.

Ökad tillgänglighet

En central del i arbetet har varit att den nya webbplatsen ska leva upp till kraven om tillgänglighet, som regleras i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tre områden som är centrala för tillgängligheten, och som vi lagt extra fokus på, är teknik, design och innehåll. Målet är att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt för alla besökare, oavsett vilka kognitiva och fysiska förutsättningar besökaren har och vilka hjälpmedel som används.

Välkommen att se dig om på nya vaxholm.se!

Bilden visar Rådhustorget i Vaxholm.