Artikeln publicerades 3 april 2020

Vaxholms stad levererar mat till riskgrupper

Från och med måndag 6 april hjälper Vaxholms stad till med matleveranser till kommunens riskgrupper.

Vaxholms stad och de lokala daligvaruhandlarna har under en tid fått en ökad mängd samtal från oroliga kommuninvånare som har problem med sin matförsörjning till i dessa tider av isolering. Därför inleds ett samarbete med ICA Supermaket Waxholm
och COOP Vaxholm där isolerade personer kan få hjälp med matleveranser.

Vilka omfattas?

Stödet kommer att ges till de medborgare i kommunen som ingår i definitionen av riskgrupp för covid-19 och som inte har andra möjligheter att få sina matinköp ordnade.

Både Vaxholms stad och handlarna har begränsade resurser men vi är övertygade om att enbart de som verkligen har behovet kommer att nyttja möjligheten till att få sina matvaror hemlevererade.

Vad får man?

Vaxholms stad kommer att köra ut matvaror tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag. Leveranserna kommer att ske klockan 12.00–16.00 med kommunens kylbil. Leveransen kommer att ställas utanför ytterdörren/grinden någon gång under den tidsperioden. Din handlare kommer att meddela vilken av dagarna som dina varor kommer att köras ut.

Hur gör man?

Du kontaktar ICA Supermaket Waxholm eller COOP Vaxholm genom att gå in på deras hemsida, ringa dem eller på annat sätt förmedla vad du vill ha hemkört. Du får då information om vilken dag dina varor kommer att levereras.

I dagsläget kan du inte beställa mindre än tjugo varor för att omfattas av Vaxholms stads hemkörning.

Betalning sker på enligt överenskommelse mellan den enskilde kunden och handlaren. Vaxholms stad kommer inte att agera som mellanhand för betalningar eller på annat sätt ta ansvar för de ekonomiska aspekterna av transaktionen.

För närmare information kontakta ICA Supermaket Waxholm eller COOP Vaxholm.

Kan man få varor levererade till öar utan bilförbindelse?

I dagsläget kan man inte det. Vi kan däremot leverera till småbåtshamnen på Vaxön. Den enskilde individen ansvarar sedan för vidare leverans. Vaxholms stad och dagligvaruhandlarna ansvarar inte för varornas skick och kvalitet efter överlämnande till annan distributör/individ för vidare transport till öarna.

Vad kostar det?

Leveransen kostar ingenting, Vaxholms stad står för samtliga kostnader knutna till leveransen av dagligvaror. Din valda handlare kommer ta ut en plockavgift. Storleken på avgiften bestäms av handlaren och den subventioneras inte av staden, vare sig gentemot individen eller handlaren.

När kan jag få min första leverans?

De första leveranserna kommer att ske måndagen den 6 april.