Artikeln publicerades 16 februari 2017

Vaxholms stad och Akelius planerar för hyresrätter i Vaxholm

Fastighetsbolaget Akelius har fått positivt planbesked för byggnationen av ett flerbostadshus mellan Eriksövägen och Idrottsvägen. Avsikten är att tillskapa nya hyreslägenheter i området.

Fastighetsbolaget Akelius har fått positivt planbesked för byggnationen av ett flerbostadshus mellan Eriksövägen och Idrottsvägen. Avsikten är att tillskapa nya hyreslägenheter i området.

Den 9 februari beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked för byggnationen av cirka 60 mindre lägenheter i ett nytt flerbostadshus på Vaxön. En gemensam avsiktsförklaring har undertecknats av Vaxholms stad och Akelius om att byggnaden ska inrymma hyresrätter.

Planområdet ligger mellan Eriksövägen och Idrottsvägen, där Akelius i dag äger och förvaltar hyreslägenheter i kvarteret Kulan. Placeringen av byggnaden föreslås till kvarterets norra del mot Eriksövägen. Den nya byggnaden föreslås ha en höjd på fem våningar samt suterrängvåning. Total bruttoarea för byggnaden är cirka 3 965 kvadratmeter. I förslaget tillkommer 32 parkeringsplatser på tomtmark i anslutning till befintliga parkeringsytor. Omfattning, placering och utformning av bebyggelsen samt antal parkeringsplatser kommer att studeras vidare under planprocessen.

Stadbyggnadsförvaltningen inväntar nu planuppdrag från kommunstyrelsens planutskott innan arbetet kan påbörjas med den nya detaljplanen. En ändrad detaljplan för Kulan 2, 5 och 6 beräknas preliminärt kunna antas under 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Henschen, planchef i Vaxholms stad, telefon 08-541 708 48