Artikeln publicerades 3 januari 2019

Vaxholms stads elever i topp i SKL:s undersökning

Eleverna i Vaxholms stads grundskolor ligger bra till när SKL jämför resultaten i landets kommunala skolor. Allra bäst går det för eleverna i åk 9 som placerar sig på andra plats i landet.

I undersökningen ”Öppna jämförelser – Grundskola 2018” beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om den kommunala grundskolans studieresultat. Resultatet beskrivs utifrån nyckeltal om kunskapsresultat i årskurs 6 och 9 samt nationella prov i årskurs 3.

I årets undersökning klättrar Vaxholms stads elever i årkurs 9, från plats 39 förra året till andra plats, när resultaten bland landets kommunala skolor jämförs. Det sammanvägda resultatet baseras på andelen som uppnått kunskapskraven, det vill säga fick minst betyget E, andelen behöriga till gymnasiet (beräknat på behörighet till yrkesprogram), genomsnittligt meritvärde samt avvikelsen från det modellberäknade värdet (socioekonomiska faktorer). I Vaxholms stad uppnådde 94,5 procent av alla elever i åk 9 kunskapskraven, 95 procent* var behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet låg på 256,9 av 340 möjliga.

–Det här är förstås jättekul och jag tycker att alla elever, lärare och övrig personal i våra skolor ska känna sig stolta. Det som är extra glädjande är att resultaten står sig även när hänsyn tagits till socioekonomiska kriterier i de modellberäknade resultat som SKL och SCB tagit fram. I de modellberäknande resultaten viktas elevernas skolprestationer mot socioekonomiska kriterier som kön, föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever, elever med okänd bakgrund och ekonomiskt bistånd, säger utbildningschefen Ulrika Strandberg.

*Om antalet elever som inte är behöriga till gymnasiet är mellan en till fyra personer så visas andel behöriga som 95 procent enligt SKL. För Vaxholms stads del så var det så få som inte var behöriga så att det faktiska resultatet blev 97,7 procent behöriga elever till gymnasiet.

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Björkenvall, verksamhetscontroller

E-post: christina.bjorkenvall@vaxholm.se