Artikeln publicerades 18 september 2020

Vaxholms stad söker barnens hjälp

Vaxholms stad har börjat planera för att utveckla lekplatsen på Lägret på Hamngatan. Nu bjuds alla barn in för att komma med idéer och förslag. Mejla oss eller lägg ditt bidrag i förslagslådan i lekparken.

Vad vill du göra på lekplatsen på Lägret? Vad vill du kunna leka med där? Vad tror du att dina föräldrar önskar mer av på lekplatsen?

Alla barn har rätt till en trygg, stimulerande och rolig lek. En lekplats ska vara säker och tillgänglig för alla. Vaxholms stad har därför påbörjat ett arbete för att utveckla lekplatsen på Lägret.

Barn är experter

Nu behövs barnens hjälp för att få fram bra idéer. Barn är ju experter på lek och vad som är roligt att göra. Vuxna är bra på regler, krav på säkerhet och vad som är tillgängligt och fungerar bra för så många som möjligt. Därför bjuder Vaxholms stad in barn att komma med förslag.

Skriv till oss

Skriv till oss och lämna ditt förslag i brevlådan på Lägret. Du kan också mejla till tekniska@vaxholm.se eller skicka ett vanligt brev till Vaxholms stad, Tekniska enheten, Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm. Märk kuvertet eller mejlet ”Lekplats Lägret”.

Senast 4 december 2020 behöver vi få in alla svar så att vi kan påbörja arbetet med att göra om lekplatsen under 2021.

Lekplats på Lägret, Hamngatan i Vaxholm