Artikeln publicerades 22 mars 2022

Vaxholms stad söker jourhem och familjehem

Vaxholms stad söker personer och familjer som har tid, engagemang och möjlighet att ta hand om ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Kriget i Ukraina medför att behovet av jourhem och familjehem kommer att öka.

Vaxholms stad söker därför jour- och familjehem hos människor som har tid, engagemang och möjlighet att ta hand om ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Utredning och handledning

Innan ni får medgivande om att ta emot ett barn kommer ni att genomgå en utredning. Ni kommer ha möjlighet att få handledning för att få stöd i ert åtagande. Ersättning för uppdraget betalas som arvode och omkostnadsersättning.

Är du eller ni intresserade? Kontakta socialsekreterare Per Rydholm, e-post per.rydholm@vaxholm.se.

Kontaktinformation

Socialsekreterare Per Rydholm, telefon 08-541 708 30, e-post per.rydholm@vaxholm.se.