Artikeln publicerades 12 september 2018

Vaxholms stad tar tillfälligt över äldreboendet

I november tar Vaxholms stad över driften av äldreboendet på Borgmästaregården, Framnäshagen och Cyrillus.

Anledningen är att Norlandia Care AB, som skött driften av äldreboendet sedan 2010, inte har fått tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), att driva verksamheten vidare. Vaxholms stad tar därför över från Norlandia i väntan på att en ny entreprenör upphandlas.

Äldreboendet omfattar totalt 83 platser inom demensboende, vård- och omsorgsboende samt korttidsboende. Övertagandet sker från 1 november och Vaxholms stad arbetar tillsammans med Norlandia för att boende, anhöriga och personal ska påverkas så lite som möjligt.

-Vi har ett nära samarbete med Norlandia och arbetar intensivt för att övergången ska bli så smidig som möjligt och att verksamheten ska rulla på precis som vanligt under hela tiden. I dagsläget har nästan all personal valt att stanna kvar och bli anställda av kommunen, vilket känns väldigt positivt för de boende och deras anhöriga, säger Camilla Lundholm, utförarchef i Vaxholms stad.

För mer information, vänligen kontakta:

Socialförvaltningen via Vaxholms stads växel 08-541 708 00, alternativt via e-post sociala@vaxholm.se