Artikeln publicerades 2 mars 2021

Visa hänsyn, håll avstånd och använd munskydd

När smittspridningen nu ökar igen har region Stockholm och länsstyrelsen beslutat om regionala restriktioner i Stockholm från och med 23 februari. Bland annat ingår en rekommendation om engångsmunskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där det finns risk för trängsel.

Sedan tidigare gäller en rekommendation om användning av munskydd i kollektivtrafiken i rusningstrafik, men efterlevnaden har varit dålig och det kan vara svårt att komma vilka klockslag som gäller. Därför har region Stockholm nu utökat rekommendationen till att gälla alla tider.

Munskyddsrekommendationen gäller inte bara ombord på tåg och bussar utan också på terminaler, hållplatser och perronger där flera människor vistas.

Munskydd inomhus

Den viktigaste rekommendationen är, precis som tidigare, att alltid hålla 2 meters avstånd till andra människor. Det är det säkraste sättet att stoppa smittspridning.

Men i inomhusmiljöer där man träffar människor som man inte bor med och där det är svårt att hålla ordentligt avstånd, rekommenderar region Stockholm nu att man använder engångsmunskydd, till exempel hos frisör, i livsmedelsbutik eller på apotek.

– Det är förstås svårt att veta om man kommer att möta trängsel till exempel inne i en butik, säger Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund. Min rekommendation är därför att man sätter på munskyddet innan man går in i butiken.

Munskydd på jobbet

Den viktigaste rekommendationen på arbetsplatser är fortfarande att inte vara där alls, utan att arbeta hemifrån. Regionen vädjar till arbetsgivare att försöka göra det möjligt för så många som möjligt att arbeta på distans.

För den som måste vara på arbetsplatsen rekommenderas att hålla minst 2 meters avstånd till andra. Går inte det kan engångsmunskydd vara en lämplig åtgärd.

Maria Rotzén Östlund tipsar om en minnesregel för arbetsplatser:

Om du måste umgås med någon närmare än 2 meter i mer än 15 minuter - använd munskydd.

Vården och skolan

På arbetsplatser inom vård- och omsorg finns i många fall redan sedan tidigare rekommendationer om munskydd.

Rekommendationer om munskydd inomhus gäller inte för skolmiljön.

– Skolan är en komplex miljö. Det är både en arbetsmiljö och samtidigt en lärande miljö för eleverna. Frågor om skolan hanteras på nationell nivå och finns inte med i dessa regionala rekommendationer, säger Maria Rotzén Östlund.

Hon avslutar med en uppmaning:

Använd ditt goda omdöme och visa hänsyn - använd munskydd!

Observera: Den som har symtom på covid-19 ska inte sätta på ett munskydd och gå ut bland andra människor.

dela av ansikte med munskydd